Chuyển tới nội dung

Thích Thiện Xuân

Toàn bộ bài giảng của thầy Thích Thiện Xuân cập nhật hằng ngày. Các bài pháp thoại của Thầy Thích Thiện Xuân rất đời thường và gần gủi về các chủ đề Phật học, xã hội, cuộc sống, gia đình…rất có ích cho ứng dụng vào đời sống và tu tập giải thoát. Thầy Thích Thiện Xuân, Trụ trì Tu viện Linh Thứu, Phó chủ nhiệm CLB Hoằng Pháp Trẻ, trưởng phân ban đặc trách các Đạo tràng Bát Quan Trai.

Duyên khởi 1

Duyên khởi

Pháp thoại Duyên khởi được thầy Thích Thiện Xuân chia sẻ tại Chùa Bửu Quang, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2017 https://www.youtube.com/watch?v=CezUkwRgCJg

Giữa đôi dòng 7

Giữa đôi dòng

Pháp thoại Giữa đôi dòng do ĐĐ. Thích Thiện Xuân giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 32, tại chùa Giác Ngộ ngày 12-11-2017

Ứng dụng 8

Ứng dụng

Bài pháp thoại Ứng dụng Phật Pháp do thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Sydney, Úc Châu, ngày 24/10/2017

Phương pháp sám hối 10

Phương pháp sám hối

Bài pháp thoại Phương pháp sám hối được thầy Thích Thiện Xuân chia sẻ tại chùa Phổ Quang, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01/10/2017.

Developed by tamdaibi.com
DMCA.com Protection Status