Chuyển tới nội dung

Thích Thiện Xuân

Toàn bộ bài giảng của thầy Thích Thiện Xuân cập nhật hằng ngày. Các bài pháp thoại của Thầy Thích Thiện Xuân rất đời thường và gần gủi về các chủ đề Phật học, xã hội, cuộc sống, gia đình…rất có ích cho ứng dụng vào đời sống và tu tập giải thoát. Thầy Thích Thiện Xuân, Trụ trì Tu viện Linh Thứu, Phó chủ nhiệm CLB Hoằng Pháp Trẻ, trưởng phân ban đặc trách các Đạo tràng Bát Quan Trai.

Vội làm chi 1

Vội làm chi

Pháp thoại Vội làm chi được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng vào ngày 01/04/2018 tại chùa Hội An, tỉnh Đồng Nai

Hư không 5

Hư không

Pháp thoại Hư không được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Phật Ân, tỉnh Ninh Thuận, năm 2017

Duyên khởi 8

Duyên khởi

Pháp thoại Duyên khởi được thầy Thích Thiện Xuân chia sẻ tại Chùa Bửu Quang, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2017 https://www.youtube.com/watch?v=CezUkwRgCJg

Operated by hoclamketoan.com
DMCA.com Protection Status