Thiện tri thức thuần đẹp

Bài pháp thoại Thiện tri thức thuần đẹp do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Đạo Tràng Pháp Hoa

Thiện Tri Thức Thuần Đẹp 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Mar 22 , 2015 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận