Thoát khổ từ những nỗi đau

Pháp thoại Thoát khổ từ những nỗi đau được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Pháp Minh, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15/10/2017

872. Thoát Khổ Từ Những Nỗi Đau (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận