Thực tập thiền lạy

Pháp thoại Thực tập thiền lạy được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong Khóa tu mùa thu 2020 tại tu viện Tây Thiên, ngày 10.10.2020

Thực Tập Thiền Lạy KTMT 2020 ( Tv Tây Thiên, Ngày 10.10.2020 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thực tập thiền lạy"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận