Suy tư

Bài pháp thoại Suy tư do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Quan Âm Tu Viện – 384 Trường sa, P.2, Q. Phú…