Tiền nhiều để làm gì?

Pháp thoại Tiền nhiều để làm gì? được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Linh Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, ngày 10/03/2019

Ai cũng mong muốn có nhiều tiền, nhưng có bao giờ bạn từng nghĩ khi có tiền rồi thì nên sử dụng như thế nào cho đúng và có lợi ích về sau?

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến. Sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika:

Này gia chủ, có năm lý do để gây dựng tài sản. Thế nào là năm?

– Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn. Thâu góp với sức mạnh của bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp. Tự mình làm an lạc, hoan hỷ. Làm cho cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ. Đây là lý do thứ nhất để gầy dựng tài sản.

– Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. Vị này làm cho bạn bè, thân hữu an lạc, hoan hỷ. Đây là lý do thứ hai để gây dựng tài sản.

– Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. Các tai họa để trở thành trắng tay bị chặn đứng và vị ấy giữ tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lý do thứ ba để gầy dựng tài sản.

– Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. Vị ấy có thể hiến cúng cho bà con, cho khách, cho hương linh đã chết; hiến cúng cho vua và chư Thiên. Đây là lý do thứ tư để gầy dựng tài sản.

– Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. Vị ấy tổ chức cúng dường các vị Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường tối thượng này đưa đến phước báu vô lượng ở cõi người, cõi trời. Đây là lý do thứ năm để gầy dựng tài sản.

Đó là năm lý do bạn nên gây dựng tài sản.

Như vậy, làm giàu theo lời Đức Phật dạy, không chỉ giúp cho mình mà còn giúp cho muôn người. Làm giàu không chỉ đem lại tiền bạc, vật chất, của cải cho bản thân và xã hội. Làm giàu có thể tạo ra giá trị tinh thần. Khi ta kiếm tiền chân chính mà làm được nhà, tậu được xe, mọi người xung quanh hoan hỷ cùng ta. Một anh giám đốc tài giỏi có thể tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Lại cho những người ấy được hưởng chế độ lao động đúng với sự đóng góp của người ấy. Như thế, chẳng những anh giám đốc ấy đã phát triển vững mạnh cho khối tài sản của mình. Anh còn giúp nhiều người gây dựng tài sản của họ, làm giàu cho chính họ.

Muốn giúp người nghèo, ta phải có tiền. Muốn hoằng pháp hay chia sẻ giáo lý phật pháp, ta phải có sự hiểu biết và huân tập. Ta chỉ có thể cho đi những gì bản thân ta có. Niềm vui nơi tinh thần cũng vậy. Hãy biết tạo hạnh phúc cho chính mình rồi mới ban vui cho người khác được.

Xem thêm bài giảng: Bí quyết trở nên giàu có do thầy Thích Huyền Diệu chia sẻ với các doanh nhân Việt Nam
Tiền nhiều để làm gì

Tiền nhiều để làm gì?
4.5 (89.33%) 15 vote[s]

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tiền nhiều để làm gì?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận