Tiếp cận đạo Phật

Bài pháp thoại Tiếp cận đạo Phật do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Địa Tạng trong chuyến hoằng pháp tại Canada năm 2014

Tiếp Cận Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận