Tình đời tình đạo

Bài pháp thoại Tình đời tình đạo được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn Pháp Ấn, Khánh Hòa, Nha Trang, ngày 13-07-2016 (10-06 Bính Thân)

504. Tình Đời - Tình Đạo (rất hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận