Tịnh lắng ba nghiệp

Bài pháp thoại Tịnh lắng ba nghiệp được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc tại chùa Pháp Hoa, Vancouver, Canada July 15, ngày 15/07/2017

Tịnh Lắng Ba Nghiệp - Thầy Thích Pháp Hòa ( July 15, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận