Tôi đang có mặt cho chính tôi

Pháp thoại Tôi đang có mặt cho chính tôi do Thầy Minh Niệm chia sẻ cho các học sinh trường Nhật ngữ Đông Du tại An Lạc Trang, Củ Chi, ngày 6.2.2018.

Thầy Minh Niệm | Tôi đang có mặt cho chính tôi | An Lạc Trang | 6.2.2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận