Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

Pháp thoại Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được Thượng tọa Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu, Vạnh Hạnh, BRVT.

TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận