Trên đường sanh tử cần gieo duyên gì?

Pháp thoại Trên đường sanh tử cần gieo duyên gì? được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Linh Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngày18/12/2020

1275:TRÊN ĐƯỜNG SANH TỬ CẦN GIEO DUYÊN GÌ ?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Giảng Hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Trên đường sanh tử cần gieo duyên gì?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận