Vai trò của giới luật với đời sống tăng già 2

Pháp thoại vai trò của giới luật với đời sống tăng già 2 được giảng bởi thầy Thích Thiện thuận trong Trường Hạ Ni Chùa Kiều Đàm, ngày 12/07/2017

Vai trò của giới luật với đời sống tăng già 21.50/5 (30.00%) 2 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận