Vì sao cần phải tu?

Bài giảng Vì sao cần phải tu? do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Hoa Nghiêm (Vancouver, Canada), ngày 16-09-2017

Vì Sao Cần Phải Tu - Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Canada năm 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận