Vô chiêu thắng hữu chiêu

Bài pháp thoại Vô chiêu thắng hữu chiêu (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Đức, ngày 15/03/2016 trong chuyến hoằng pháp tại Châu Âu

Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu ( Vấn Đáp )- Thầy. Thích Pháp Hòa ( March 15,2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận