Xuôi theo dòng nghiệp chướng

Pháp thoại Xuôi theo dòng nghiệp chướng được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Mình, ngày 22/07/2018.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận