4 nguyên nhân dẫn đến cái chết

Bài pháp thoại 4 nguyên nhân dẫn đến cái chết được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang, QUận 8, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18/03/2016 (10/02 Bính Thân)

580. Bốn Nguyên Nhân Dẫn Đến Cái Chết (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận