4 pháp đắc nhân tâm

Bài giảng 4 pháp đắc nhân tâm được thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ vào ngày 07/04/2019 tại tịnh xá Ngọc Quang, tỉnh Đắk Lắk.
4 pháp đắc nhân tâm

4 PHÁP ĐẮC NHÂN TÂM- TT. THÍCH THIỆN THUẬN


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "4 pháp đắc nhân tâm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận