4 pháp phương tiện

Pháp thoại 4 pháp phương tiện được Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Minh Nghĩa, Nha Trang, ngày 10/08 Đinh Dậu

Bốn pháp Phương Tiện - Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Minh Nghĩa, Nha Trang

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận