5 giới là con đường đưa tới Niết Bàn

5 giới là con đường đưa tới Niết Bàn – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Năm Giới Là Con Đường Đưa Tới Niết Bàn – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận