Ai bị nghiệp chi phối

Pháp thoại vấn đáp: Ai bị nghiệp chi phối được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm , ngày 23.12.2018

Ai Bị Chi Phối Nghiệp - Thầy Thích Pháp Hòa ( Trúc Lâm , ngày 23.12.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ai bị nghiệp chi phối"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận