Chuyển tới nội dung

Ăn chay

Ăn chay vì lòng từ bi và sức khỏe. Ăn chay là cốt yếu để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng. Phật tử không lý nào lại không thực hành đức từ bi trong đời sống của mình từ ý nghĩ, lời nói, cho đến cách ăn uống

Operated by phapphat.com
DMCA.com Protection Status