An trú vững chãi

Pháp thoại An trú vững chãi được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc An, ngày 24/03/2018

An Trú Vững Chãi - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tịnh Xá Ngọc An , 24.3.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận