Chuyển tới nội dung

Phổ Tấn

Phổ Tấn là pháp danh của Đổ Frank: -1970 Tốt nghiệp Thú y Đại học Nông nghiệp Saigon, làm Trưởng phòng Vi Trùng Viện Vi Trùng Bộ Nông nghiệp VNCH. -1975 - 1990: Trưởng Ban Chuẩn đoán Xét nghiệm Cục Thú Y Miền Nam. sau năm 1975 làm trưởng ban Chuẩn đoán xét nghiệm Cục thú y 2 miền nam quản lý từ Đà nẵng đến Cà mau, 1990 sang Mỹ diện ODP và học và hành nghề là microbiologist cho hãng dược tại California đến 2020/6 về hưu. Nghiên cứu đạo Phật từ năm 2013.

Operated by baohiemtot.com
DMCA.com Protection Status