Chuyển tới nội dung

TâmMinhNgôTằngGiao

Cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao sinh tại Hà Nội năm 1940, trưởng thành ở Sài Gòn, lập nghiệp tại Đà Lạt. Gia nhập Luật sư đoàn Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn từ năm 1962. Tham gia Ban Giảng Huấn Viện Đại Học Đà Lạt từ năm 1966. Quy y tại Chùa Linh Sơn, Đà Lạt với Hòa Thượng Thích Từ Mãn. Định cư tại Hoa Kỳ (tiểu bang Virginia) từ năm 1989.

Designed by sosanhnhat.com
DMCA.com Protection Status