Ba cách báo hiếu cha mẹ tại thế gian

Pháp thoại Ba cách báo hiếu cha mẹ tại thế gian được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Pháp Tạng

Ba cách báo hiếu cha mẹ tại thế gian || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ba cách báo hiếu cha mẹ tại thế gian"

 1. Bùi Vũ Long · Edit

  NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận