Ba pháp trở nên bậc vô học

Bài pháp thoại Ba pháp trở nên bậc vô học được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Vĩnh Phước, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ba pháp trở nên bậc vô học"

Bình luận