Chuyển tới nội dung

Y cứ 4 điều này mà đến bờ giác đời đời an vui

Pháp thoại Y cứ 4 điều này mà đến bờ giác đời đời an vui được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng vào ngày 19/05/2024 tại Chùa Pháp Tạng (Bình Chánh, Tp. HCM)

Giáo pháp tứ y trong đạo Phật là giáo pháp nói về bốn phương pháp thực tập sự nương tựa (y cứ) dẫn đến giác ngộ giải thoát. Sự nương tựa ở đây không phải sự dựa dẫm, mà là một nhu

cầu đặc biệt như trời mưa, gió cần nương tựa một mái che và tâm còn vô minh, u tối cần nương tựa một minh sư khai ngộ để được sáng

… Chuyện đạo – đời, thực ra cũng chỉ là một: Đời không có đạo, không nương tựa đạo thì xã hội xuống cấp bởi nền tảng đạo đức hỏng. Còn đạo đi vào đời là nơi chỗ thể hiện những giá trị đạo đức căn bản, tô đẹp cho cuộc đời.

Bốn phương pháp thực tập sự nương tựa này gọi là giáo pháp tứ y.

 1. thứ nhất: y pháp bất y nhân: nghĩa là: nương tựa y cứ vào pháp, chứ không nương tựa, y cứ vào người nói pháp, giảng pháp.
 2. thứ hai: y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh
 3. thứ ba: y nghĩa bất y ngữ
 4. thứ tư: y trí bất y thức

Học giả, hay Hành giả nào thực hiện đucợ tứ y pháp nói trên thì sẽ đủ Chánh Tư Duy và CHánh Kiến để thấy được sự ảo giả của cuộc đời, tâm bình lặng trước mọi sóng gió – “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, ngày đến đucợ bờ giác sẽ không xa!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

5/5 - (2 bình chọn)

1 bình luận trong “Y cứ 4 điều này mà đến bờ giác đời đời an vui”

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Developed by hotrotaichinh.info
DMCA.com Protection Status