Bàn tay mầu nhiệm

Bài pháp thoại bàn tay mầu nhiệm do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm ngày 02/11/2014

Bàn Tay Mầu Nhiệm - Thầy Thích Pháp Hòa (Nov.2,2014)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận