Bản tính con người vốn thiện hay ác

Pháp thoại Bản tính con người vốn thiện hay ác được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hội Trường ST Oloud Minesota, Bang Minesota, Hoa Kỳ, ngày 19-11-2017

Bản Tính Con Người Vốn Thiện Hay Ác - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận