Bằng lòng

Bài pháp thoại Bằng lòng được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Hưng Mỹ, Quảng Nam, ngày 04-07-2016 (01-06 Bính Thân)

497. Bằng Lòng ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận