Báo ân rộng lớn

Báo ân rộng lớn phần 19

Báo Ân Rộng Lớn 19 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, ngày 12.12.2020)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Báo ân rộng lớn"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận