Bao giờ hết mê tín ở Việt Nam

Bài giảng Bao giờ hết mê tín ở Việt Nam được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 90 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-05-2018

4.3/5 - (18 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận