Bí quyết thành công

Con đường đến thành công nó không có một công thức nào cả, không có một con đường nào dẫn đến thành công và chính thành công là con đường, không có một tiêu chuẩn, cách thức nào để tạo ra điều đó. Đã có suy nghĩ, hướng về một việc nào đó thì phải có lập trường, có suy nghĩ, có sự kiên nhẫn mới được.

Mời quý vị nghe bài pháp thoại Bí quyết thành công do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận