Biết sống an vui

Bài pháp thoại Biết sống an vui do Thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 91 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 03-06-2018

Biết Sống An Vui (KT91) - Thầy Thích Pháp Đăng 2018

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận