Biết sống tùy duyên

Pháp thoại Biết sống tùy duyên được Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ tại Đạo tràng chùa Viên Ngộ – Hàn Quốc, ngày 07/01/2021

Biết sống Tùy Duyên | Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ online - Đạo tràng chùa Viên Ngộ - Hàn Quốc 2021

niemphat.vn

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Biết sống tùy duyên"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận