Bồ tát tại gia phần 8

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 8 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 12/03/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ Tát Tại Gia 8 - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Mar 12, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận