Bồ Tát vượt khó

Video thuyết pháp Bồ Tát vượt khó do Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Vạn Đức nhân đại lễ Vu Lan, ngày 17/09/2017

4/5 - (4 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận