Bốn mục tiêu của một đời tu tập

Pháp thoại Bốn mục tiêu của một đời tu tập được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Linh Phước, Tp. Hồ Chí Minh
Bốn mục tiêu của một đời tu tập

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Bốn mục tiêu của một đời tu tập"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận