Bốn pháp an lạc cho người cư sĩ tại gia

Bài pháp thoại Bốn pháp an lạc cho người cư sĩ tại gia được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An, ngày 08/12/2017.

Bốn Pháp An Lạc Cho Người Cư Sĩ Tại Gia - Sư Cô Hương Nhũ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận