Buông bỏ sao cho thanh thản

Pháp thoại Buông bỏ sao cho thanh thản được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, Tp. HCM
Buông bỏ sao cho thanh thản

BUÔNG BỎ SAO CHO THANH THẢN - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Buông bỏ sao cho thanh thản"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận