Cần tu cái gì trước

Bài giảng Cần tu cái gì trước? được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Hội Đức – Phạm Hùng, xã Trường An, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, ngày 03/11/2019.

Phật Dạy Nên Tu Cái Miệng Và Tuyệt Đối Không Nói 13 Điều Này Sẽ Hưởng Phúc Cả Đời

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Cần tu cái gì trước"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận