Càng chấp nhận càng bình yên

Bài pháp thoai: Càng chấp nhận càng bình yên nằm trong khóa học: Phật pháp thực hành – Nuôi dưỡng tâm bình yên do Thầy Thích Minh Niệm hướng dẫn được tổ chức vào tháng 1 năm 2013, tại chùa Hoa Nghiêm, thủ đô Washington, Hoa Kỳ

NDTBY - Bài 4: Càng chấp nhận càng bình yên - Thầy Minh Niệm

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận