Càng tu càng thấy mình nhiều lỗi

Video bài giảng Càng tu càng thấy mình nhiều lỗi được thầy Thích Thiện Tuệ chia sẻ tại chùa Tam Phước, Quảng Nam, ngày 14/05 Đinh Dậu

806. Càng Tu Càng Thấy Mình Nhiều Lỗi (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận