Cầu nguyện có phải là mê tín không?

Video pháp thoại Cầu nguyện có phải là mê tín không? được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phổ Hiền, ngày 10/02/2017 (14/01 Đinh Dậu)

Cầu nguyện có phải là mê tín không - Thầy Thích Thiện Tuệ 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận