Chuyển tới nội dung

Cha mẹ

Có những yêu thương bị lãng quên khiến cho chúng ta quên mất sự hy sinh của cha mẹ. Nếu con đi khắp quả đất này thì người trông con không ai cha mẹ.

Thương cha nhớ mẹ 9

Thương cha nhớ mẹ

Bài pháp thoại Thương cha nhớ mẹ được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Tạng

Developed by mangketoan.com
DMCA.com Protection Status