Chân dung đức Phật (4 phần)

Chân dung đức Phật (4 phần) Thầy Thích Thiện Thuận Thuyết giảng ngày 16/11/2014 trong khóa huân tu lần thứ 16 tại Viện Chuyên Tu

CHÂN DUNG ĐỨC PHẬT - PHẦN 1

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận