Chân ngôn trong cuộc sống

Bài pháp thoại Chân ngôn trong cuộc sống được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc, ngày 24/06/2017

Chân Ngôn Trong Cuộc Sống - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận