Chân nhân (thêm phần 2)

Pháp thoại Chân nhân phần 1 + 2 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Đức, Regina, ngày 11/05/2019
Chân nhân

Chân Nhân 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Đức Regina Ngày 11.5.2019 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chân nhân (thêm phần 2)"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận